Gedurende de zomer structureel rook- en stookverbod op Ameland

Niet telkens de afweging hoeven maken of een rook- en stookverbod afgekondigd of juist opgeheven moet worden, dat is wat de gemeente Ameland wilde. Het college van b en w heeft daarom besloten een structureel rook- en stookverbod in te stellen voor de periode 1 mei tot en met 14 september.

In natuurgebieden met bos, heide, of gras(duinen) neemt de kans op een natuurbrand toe bij droog weer. Een natuurbrand kan zich in droge periodes zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen en uitbreiden, maar ook in minder droge periodes is het risico in de natuurgebieden hoger dan in andere gebieden.

Het college kan van het stookverbod ontheffing verlenen voor het aanleggen van kampvuren op het Noordzeestrand en heeft in dit verband besloten om jaarontheffingen te verlenen aan bepaalde ondernemers, maar geen ontheffingen meer te verlenen aan individuele burgers.

De afgelopen en mogelijk toekomstige droge zomers en de duurzaamheidsgedachte hebben bijgedragen in de overwegingen van het college.