Ovonde in plaats van kruising Noardburgum

Het kruispunt Ieswei/Wyldpaed in Noardburgum wordt een ovonde, een ovale rotonde.

De provincie Fryslân wil op die manier de hoge snelheid van het verkeer eruit halen. Deze hoge snelheid in combinatie met overstekende fietsers en afslaande auto's zorgt voor onveilige situaties. De gemeente Tytsjerksteradiel is bereid het bestemmingsplan hiervoor aan te passen. Wel wordt van de provincie gevraagd onderzoek te doen naar archeologie en geluid en eist het college van Tytsjerksteradiel een landschappelijk inpasingsplan.