Besluit sluiting school De Tike valt vanmiddag

De Tike weet vanmiddag (vrijdag 12 juli) of basisschool De Gielguorde wordt gesloten.

De geschillencommissie onderwijs boog zich vanmorgen over de kwestie en doet vanmiddag uitspraak. De spoedprocedure is nodig, omdat de schoolvakantie begint en ouders en kinderen moeten weten waar ze volgend schooljaar aan toe zijn. Tijdens de zitting in Utrecht kwamen geen nieuwe feiten aan het licht.

Ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad verzetten zich tegen de sluiting. Ze zijn ervan overtuigd dat er op termijn genoeg leerlingen zijn om de school gezond te laten voortbestaan. De Gielguorde zou dan rond de veertig leerlingen tellen.

Het bestuur van de school, koepel Adenium, gelooft daar niet in. Per 1 augustus telt de school zeventien leerlingen en per 1 oktober achttien, zo bleek tijdens de zitting. Bovendien zouden ook ouders van deze zeventien leerlingen toch nog overwegen hun kinderen elders op school te doen.