Drie ton voor verbouwing basisschool Sumar

Voor de verbouwing van basisschool It Bynt in Sumar stelt het college van Tytsjerksteradiel 305.000 euro beschikbaar.

It Bynt kwam in het schooljaar 2015/2016 voort uit het samengaan van de openbare en de protestants-christelijke school. Het schoolgebouw moet op de nieuwe situatie aangepast worden.

De gemeente betaalt voor aanpassingen aan het middengedeelte van het gebouw en draagt bij aan de helft van de kosten voor verduurzaming. De verdere kosten komen voor rekening van het schoolbestuur.