Coalitiepartij Noardeast-Fryslân: schrap plan sportverplaatsing

Als het aan coalitiepartij S!N (Sociaal in Noardeast-Fryslân) ligt, gaat het plan om sportverenigingen naar het Tolhuispark te verhuizen niet door. Het is te duur en te onzeker, stelt de partij.

De kosten voor het plan om alle sportverenigingen uit het Harddraverspark naar het Tolhuispark te verplaatsen zijn 5,5 miljoen euro. Er is nog wel een potje; toch zou het de gemeente nog steeds ruim 4 miljoen euro kosten.

Gezien de tekorten die 'Noardeast' op het Sociaal Domein heeft, en de 10 miljoen die de gemeente de komende jaren moet bezuinigen, vraagt S!N zich af of het plan wel moet worden doorgezet. ,,Een deel van de resterende 1,7 miljoen zou dan gebruikt kunnen worden voor de aanleg van een nieuw evenemententerrein op de plek van het voormalig AZC in Dokkum. Ook die wens vanuit de raad ligt er immers nog. Dan is daar meteen ook geld voor.''

Bovendien zijn er twijfels over de verhuisbereidheid van sommige verenigingen, en zou een leeg Harddraverspark de leefbaarheid van het park en de aangrenzende wijk It Fugellân niet ten goede komen.

Na de zomervakantie komt S!N met een voorstel voor de gemeenteraad.