Kinderen en ouders kaatsen samen in Paesens-Moddergat

Maar liefst zestien parturen deden vrijdag 19 juli mee aan de kind/ouder partij bij kaatsvereniging K.V. Thomas Prins in Paesens-Moddergat.

Er werd in drie categorieën gespeeld, ingedeeld op de leeftijd van de kinderen. Bij de A-jeugd waren er drie parturen die allemaal een keer tegen elkaar moesten kaatsen. Wybren de Jong en Durk Lei wonnen hun beide partijen, waardoor zijnaar huis gingen met de eerste prijs.

Acht parturen

Bij de B-jeugd hadden zich acht parturen opgegeven. Hier werd gekaatst met een winnaarsronde en herkansingsronde. Er werd fanatiek gekaatst en vooral de jeugd moest aan de bak. De uitslag was als volgt: 1e prijs: Marije Keegstra en Louis Keegstra, 2e prijs: Joke de Jong en Bote de Jong, 3e prijs: Annet Visser en Sietske van Dekken.

Vijf omlopen

Bij de C-jeugd waren er vijf parturen en werd er in poule-verband gekaatst. Hierdoor moesten er vijf omlopen gekaatst worden en werd er gestart met een ‘earst’ gelijk. De eerste prijs ging naar Sietske Elzinga en Hendrik Elzinga. De tweede prijs was voor Pieter Lieuwe Visser en Jacob Visser.

30 augustus is de laatste ledenpartij voor de jeugd.