Landgeitenkeuring bij de Spitkeet in Harkema

Harkema - De Lângeiten Fokkersklup Fryslân houdt zaterdag 17 augustus vanaf tien uur ‘s ochtends haar jaarlijkse keuring bij de Spitkeet in Harkema.

Er worden door landelijke keurmeesters in drie ringen ruim 100 dieren gekeurd in zeven categorieën (geitjes en bokjes ouder dan 4,5 maand; geiten en bokken van 1,5 jaar; meerjarige geiten en bokken en veteranen). De keuring is voor het publiek toegankelijk.

De Nederlandse Landgeit is een oud typisch Nederlands ras dat van oorsprong op de heidevelden leefde. Het is een sobere geit, dat wil zeggen dat ze sterk is, niet veeleisend en in staat om enigszins zware weersomstandigheden te weerstaan. Een wintertje draait ze haar hand niet voor om. Het is een langharige geit met grote hoorns. De bok is echt robuust en heeft een forse hoornpartij.

Het ras behoort tot de zeldzame huisdierrassen. In de jaren vijftig van de vorige eeuw was de Landgeit bijna uitgestorven. Dankzij een paar geiten in Diergaarde Blijdorp en een goed fokprogramma vanaf de jaren zeventig is het ras behouden gebleven en zijn de raskenmerken zo goed mogelijk terug gefokt.

Er is een landelijke vereniging met zes regionale afdelingen, waaronder de afdeling Fryslân. Zij zijn verantwoordelijk voor het fokprogramma en voor het stamboek. Op dit moment staan er circa 3000 dieren in het stamboek ingeschreven. Elk jaar vinden er regionale keuringen plaats, dit jaar dus op 17 augustus bij de Spitkeet in Harkema. (zie ook: www.landgeit.nl)