‘Mensen verbinden via voetbal’

Friesland - Welke rol speelt het thema discriminatie in ons werk? Provinciaal meldpunt Tûmba bevraagt deze week Erik Baas (62), verenigingsadviseur van de KNVB in Friesland.

Zelf is hij al bijna een leven lang gegrepen door voetbal. ,,Ik begon als jongetje op straat met balletje trappen en daarna heb ik bij Blauw Wit ‘34 alle selectie-elftallen doorlopen’’, vertelt Erik, die ook bij de club betrokken was als commissielid, vader, leider, trainer en scheidsrechter. ,,Ik ben blij dat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken. Het mooie van voetbal is dat het mensen kan verbinden, al kennen we helaas ook voorbeelden van het tegenovergestelde. Het vraagt inspanningen om de sport echt van iedereen te maken. Daarom is het goed dat er vanuit de KNVB landelijk beleid is gemaakt voor het thema diversiteit.’’

Welkom voelen

,,Hier in de Noordelijke regio kampen we met andere aandachtspunten dan de Randstad’’, stelt de verenigingsadviseur. ,,Friesland kent veel kleine verenigingen die worstelen met hun voortbestaan. Voetbal heeft de focus, maar bij het nadenken over een vitale toekomst kunnen we prima aanhaken bij het thema diversiteit. Want hoe welkom voelen spelers met een andere afkomst of seksuele geaardheid zich eigenlijk bij Friese clubs? Ook hier komen incidenten voor waarbij de sport wordt overschaduwd door vooroordelen. Dat bespreekbaar maken is de eerste stap.’’

Erik beseft dat de voetbalcultuur niet de makkelijkste is om open te zijn. ,,Zo kwam een teamgenoot pas op zijn vijfendertigste als homo uit de kast. Iedereen reageerde heel positief, maar hij heeft waarschijnlijk niet zomaar gewacht tot ná zijn voetbalcarrière. En laatst trof ik iemand die ik nog kende als speler van Blauw Wit. Een transgendermeisje dat als jongen is geboren. In het veld gedroeg hij zich altijd macho, terwijl dat helemaal niet bij zijn natuur paste. Blijkbaar voelde deze speler zich ook niet vrij om zichzelf te zijn binnen het voetbal.’’

Afspiegeling

Aandacht voor diversiteit op en rond de voetbalvelden begint met bewustwording. Komend najaar organiseert de KNVB daarom in Friesland samen met onder andere Tûmba en het COC een bijeenkomst. ,,We zien die avond graag zoveel mogelijk spelers, trainers en bestuurders van Friese verenigingen’’, roept Erik hen alvast op. ,,Voor de toekomst is het goed om los te komen van de waan van de dag en te onderzoeken hoe we in de regio met elkaar het voetbal vitaal kunnen houden. Op een manier waarbij clubs een afspiegeling zijn van de hele samenleving.’’

De KNVB geeft zelf het goede voorbeeld door de komende jaren in de eigen organisatie meer diversiteit te stimuleren. Het grotendeels witte mannenbolwerk wil meer vrouwen, jonge mensen en collega’s met een andere culturelere achtergrond in bestuursfuncties en bij opleidingen. Zodat er een cultuurverandering in gang wordt gezet die positief doorwerkt op de voetbalvelden en de tribunes, maar ook in de kleedkamers en kantines. Erik: ,,Veel gaat goed, maar het kan altijd beter. Als jongetje wilde ik gewoon voetballen, zoals zoveel liefhebbers. Laten we dat plezier in de sport weer voorop stellen en respectvol met elkaar omgaan, hoe verschillend we soms ook zijn.’’

Discriminatie Meldpunt Tumba is van betekenis voor Friese scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties die kiezen voor bewustwording rondom discriminatie. Lees meer op www.tumba.nl.