Kerk in verweer: 'Paaltjes op begraafplaats zijn steun voor vrijwilligers'

De onrust over de plaatsing van honderden paaltjes op het kerkhof van Wetsens is voor de PKN-kerk in Dokkum ,,voorlopig’’ geen reden het besluit te heroverwegen.

Deze week plaatste de PKN-kerk Dokkum, Aalsum, Wetsens zo’n driehonderd zwarte paaltjes met wit nummerbordje op het kerkhof van Wetsens. Het leidde in het dorp tot verontwaardigde reacties over de aantasting van het gebied rond de monumentale Sint Vituskerk. Zaterdag wordt er tijdens Tsjerkepaed actie gevoerd met een petitieboek.

‘Paaltjes geven duidelijkheid’

Kerkrentmeester Arjen Wijnsma licht toe dat de paaltjes geplaatst zijn als steun voor de vrijwilligers van de PKN (Protestantse Kerk Nederland). Die moeten voor grafdelvers de plek van een graf aanwijzen of helpen als mensen op zoek zijn naar een graf of beschikbare plekken. ,,De paaltjes geven daar duidelijkheid over.’’

In Wetsens vinden ze de lelijke paaltjes overbodig omdat op de kerkmuren al nummers staan die de grafrijen aangeven. ,,Dat zegt niks’’, aldus Wijnsma. ,,Als je dan een graf in het midden van zo’n rij moet hebben, moet je nog zoeken.’’ De plaatselijke commissie van Alde Fryske Tsjerken, die de kerk beheert, stelt daar tegenover dat het om hoogstens zes begrafenissen per jaar gaat.

Wijnsma vertelt dat er ook positieve reacties zijn. Van mensen die een graf gereserveerd hebben en nu precies weten waar ze komen te liggen. Voorlopig wordt het besluit daarom niet heroverwogen.

Onbegrip

In het dorp overheerst echter het onbegrip. ,,Wie deze begraafplaats kent, weet niet wat hij nu ziet”, stelt oud-beheerder Lenie Lap van de plaatselijke kerkelijke commissie. ,,Je verdwaalt hier echt niet maar nu zijn ook de gestorvenen gereduceerd tot een nummer.’’

Lees ook: 'Verdriet' in Wetsens over paaltjes kerkhof (LC+)