Muziekoptredens op Schiermonnikoog verboden door rechter

De optredens van The Rolling Beat Machine komende donderdag en vrijdag bij de Tox Bar op Schiermonnikoog zijn door de voorzieningenrechter verboden.

De gemeente heeft in de ontheffing geen duidelijke en meetbare grenzen gesteld aan het geluidsniveau, constateert de rechter. Daarmee houdt de gemeente onvoldoende rekening met de belangen van omwonenden.

De gemeente vroeg de Tox Bar wel om het volume zo laag mogelijk te houden, maar verrichtte geen akoestisch onderzoek om te bepalen hoe hard het geluid redelijkerwijs kon zijn. Schiermonnikoog beschikt niet over expertise op dit gebied. Er is ook geen onafhankelijk deskundige ingeschakeld.

Daarmee heeft de gemeente de ontheffing voor de optredens onzorgvuldig behandeld, aldus de rechter. De belangen van omwonenden zijn onvoldoende gewogen, terwijl die al meermalen aan de bel getrokken hadden over geluidsoverlast.