Afgebrande kippenstallen Niawier snel opgeruimd

Het opruimen van de afgebrande kippenstallen in Niawier is mogelijk eind volgende week al gereed.

Dat is althans de planning van Bork Sloopwerken. Het Drentse bedrijf uit Stuifzand bij Hoogeveen is vrijdag begonnen met de sloop- en opruimwerkzaamheden. ,,Der stean op ús hiem no twa soarten konteners: ien foar de deade hinnen en ien foar it âld izer”, verklaart Maaike Braaksma. ,,Mear is der ek net, de rest is allegearre opbaarnd.”

De boerin uit Niawier is blij dat de werkzaamheden snel begonnen zijn. Volgens haar heeft dat te maken met het feit dat hun pluimveebedrijf goed verzekerd is. Zelf helpen ze niet mee. ,,Dat hoecht gelokkich net, want dat soene wy geastlik net oankinne.”

Drie dagen na de brand is de oorzaak nog altijd in nevelen gehuld. Circa tien inspecteurs van de verzekeraar, de brandweer en de technische recherche hebben geen helderheid kunnen verschaffen.

Woensdagmorgen zagen Dries, Maaike en zoon Rene twee stallen met circa 42.000 leghennen in vlammen opgaan. De dieren waren nog maar een week op het bedrijf. Inmiddels zijn De Braaksma’s ook al weer bezig met de vraag: hoe nu verder? ,,Dat dogge wy net allinnich mar mei in tal adviseurs. En wy nimme der ek de tiid foar, want gau beslute is faak fout beslute.”

Derde stal gered van vlammenzee

De brandweerlieden wisten de derde en nieuwste stal met 31.000 leghennen te redden van de vlammenzee. De dieren hebben amper in de stress gezeten. Ze hebben volgens Maaike Braaksma veel meer last van vliegtuigen die door geluidsbarrière knallen.

Een complicerende factor is wel dat de brand de transportband heeft verwoest tussen deze stal en het eierlokaal. Een gevolg is dat de eieren daardoor handmatig in de trays gelegd moeten worden. ,,Gelokkich krije wy help fan famylje en kunde.” Dit arbeidsintensieve klusje duurt echter niet lang. De kippen zijn uitgelegd - de legperiode van bijna veertien maanden zit er op - en gaan binnenkort naar de slachterij.

Lees ook: 'Jullie hebben het perfect voor elkaar'