Kaatsweekend Nes

NES (NF) Vrijdag en zaterdag was er kaatsen in Nes.

Vrijdagmiddag was er de Tulpenpartij voor de basisschoolkinderen.

Na een fijne middag/avond gingen de prijzen naar;

Kabouters: 1 Doeke Bart Wassenaar, 2 Sybren Osinga, 3 Jirde Hofstede.

Welpen: 1 Anne-Lynn Keegstra, 2 Reza Uppal, 3 Ytsje Visser, 4 Pieter Meindertsma.

Pupillen: 1 Hilde Pauzenga, 2 Jelmer Allema, 3 Tineke Pauzenga, 4 Wybren de Vries, 5 Eline Slagman, 6 Nynke Keegstra.

Zaterdag was er de Nessumer PC!

Ook hier veel animo en publiek en wederom prachtig weer.

Er waren 15 parturen. De prijzen gingen naar:

A klasse: 1 Theunis Torensma, Rutger Torensma, Jelmer Torensma; 2 Jan de Vries, Douwe Pieter Kuiper, Pieter Sikkema; 3 Arjen Dijkstra, Eelke Sybren Dijkstra, Rients van Dijk.

B klasse: 1 Marcel Wytsma, Nanna Jan Post, Annemarie de Vries; 2 Isabella Sijtsma, Janiek Kloostra, Suzanna Allema. Verliezersronde: 1 Jan Fokker, Aljantine Holtewes, Jappie de Vries; 2 Jappie Eelkema, Germ Durk de Vries, Bauke Smit.

Als koning werd uitgeroepen Rutger Torensma.

De volgende en tevens laatste kaatspartij van dit seizoen is de Nespelpartij op za.14 september met als afsluiting een dorpsbarbecue en ’s avonds een afterparty met DJ Bouma's.