De handen ineen slaan voor een plasticvrije Waddenzee

Burgers, bedrijven, overheden, organisaties en beheerders hebben de handen ineengeslagen voor een plasticvrije Waddenzee. Onder de noemer Community Plasticvrije Waddenzee wordt zo het Actieplan Plasticvrije Waddenzee 2017-2018, dat opgesteld werd op verzoek van de Beheerraad Waddengebied, voortgezet.

De community heeft als doel om actieve (en potentiële) partijen en personen met elkaar te verbinden. Het doel is om via dit samenwerkingsverband vervuiling van de Waddenzee met plastic en ander afval tegen te gaan.

De samenwerking is begin dit jaar opgebouwd. Rijkswaterstaat vervult een trekkersrol binnen de community.

Najaar 2019 zal er een website online komen die moet bijdragen aan gecoördineerde (grootschalige) opruimactiviteiten. Bovendien wordt met de recreatieve sector gewerkt aan het voorkomen en opruimen van afval.

Ook worden er monitoringsonderzoeken uitgevoerd en worden bijvoorbeeld horecaondernemers geïnformeerd over alternatieven voor wegwerpplastic. Rijkswaterstaat heeft ook extra financiering vrijgemaakt voor het lopende proefproject Vispluisvrij. Zo kunnen er extra kotters varen met alternatieve visnetten die minder pluis opleveren. Vispluis is één van de grootste bronnen van afval op Noordzeestranden.