Pier bij Ferwert: kans voor Holwerd aan Zee

HOLWERD - Holwerd aan Zee is blij met de optie om de pier op termijn te verplaatsen naar Ferwert. Met het verdwijnen van de pier kan straks de natuurlijke dynamiek van het Wad weer terugkeren. Met voldoende water in de kwelder om de geul bij elk tij schoon te spoelen. Zoals het vroeger was, toen er niet werd gebaggerd. Meer dynamiek betekent een grotere belevingswaarde van Holwerd aan Zee. Wanneer de pier en parkeerplaats weggehaald worden, ontstaat ruimte voor een rijke jonge kwelder met pioniersvegetatie. Met slikkige voedselrijke oevers voor de wadvogels, broedeilanden en opgroeiplekken voor vis. Een grote plus op de natuur.

Daarbij komt dat het gebied wordt verlost van de verkeershinder van het groeiende aantal Amelandgangers (670.668 in 2017). Holwerd aan Zee denkt niet dat het ooit zo ver zal komen. Ook omdat de pier in het gebied, waar het gemaal zo moeilijk van de grond kwam, dwars door de breedste kwelder en over het natte Wad moet om dieper water te bereiken. Beter alternatief is een transitie van de pier bij Holwerd tot Dé Groene Loper van het Wad. Met een deel van de pier op palen, zoals de pier van Mont Saint-Michel. Kortom: de werkgroep uit Holwerd is blij met de langtermijnvisie voor de bereikbaarheid van Ameland. Rijkswaterstaat geeft hiermee namelijk een prachtige aanzet tot de gewenste metamorfose van de pier bij Holwerd. En de pier van Ameland, die kan in dezelfde metamorfose mee.