Gerben Pieters de Jong en zijn 700 nakomelingen in één boek

NES (A) In de H. Clemenskerk in Nes (A) is vrijdag de genealogie van de katholieke Amelander familie De Jong gepresenteerd.

Het lijvige boekwerk is samengesteld door Henk Nota. In 2010 kwam hij als priester terug op zijn geboortegrond. Daar hield hij zich bezig met het archief van de kerk en werd zijn belangstelling voor de Amelander families gewekt. Hij besloot de geschiedenis van de familie De Jong nader te bestuderen, omdat deze familie met ‘parochiezoon’ kardinaal Johannes de Jong een bekende Nederlander heeft voortgebracht.

De meeste De Jongs wonen nog steeds op Ameland, maar ze zijn ook uit gezworven naar landen als Australië, de Verenigde Staten, Nieuw Zeeland en Hongarije.

De stamvader is Gerben Pieters, geboren in 1685. Hij staat vermeld in het oudste doopboek van de kerk. Inmiddels zijn we twaalf generaties verder, zijn er acht takken en er staan meer dan 700 namen vermeld in het naslagwerk. En, toeval of niet, ruim 350 jaar later heet ook de jongste nazaat Gerben.

Nota reikte de eerste exemplaren van het boek uit aan Anne, Tonnie en Henk de Jong. Zij waren ‘vriend, steun en toeverlaat’ voor de schrijver bij de samenstelling van het boek.