Noardeast en Dantumadiel krijgen rekenkamer

Noardeast-Fryslân en Dantumadiel krijgen weer een rekenkamer.

Dat concludeert een commissie die de afgelopen tijd onderzoek deed naar hoe zo’n rekenkamer eruit zou moeten zien. Een rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van gemeentelijke uitgaven.

Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, die ambtelijk gefuseerd zijn, zouden een onafhankelijke rekenkamercommissie moeten optuigen die bestaat uit drie leden van buiten de beide gemeenten. De totale kosten voor de rekenkamercommissie zouden maximaal 1 euro per inwoner moeten bedragen. Voor Noardeast-Fryslân en Dantumadiel gezamenlijk komt dat neer op ongeveer 63.000 euro per jaar.

Donderdag praat de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân over het voorstel voor een rekenkamer. Begin november volgt Dantumadiel.