Doppenactie voor STOPhersentumoren

Bij 1000 tot 1500 mensen in Nederland wordt Ieder jaar de diagnose kwaadaardige primaire hersentumor geconstateerd. Dat zijn vier mensen per dag. Van alle kinderen die door kanker overlijden, sterft 41% van hen door een hersentumor.

Stichting STOPhersentumoren.nl moet ieder jaar vele beloftevolle onderzoeksprojecten afwijzen wegens gebrek aan inkomsten, ook al zijn ze door de wetenschappelijke adviesraad goedgekeurd.

Er wordt veel geld ingezameld in Nederland. Voor Kika en het KWF is het bij de meeste inwoners van ons land duidelijk dat het besteedt wordt aan onderzoek naar de diverse kankersoorten. Echter er wordt nog te weinig geld beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de oorzaak en het genezen van hersentumoren.

Nadat in 2016 bij Elly Leijstra uit Brantgum werd vastgesteld dat zij een meningeoom (een tumor in het hersenvlies) heeft, en zij genoodzaakt was te stoppen met haar werk, zocht zij een andere invulling van haar leven. En dat werd het verzamelen van blikjes en dopjes (kroonkurken). De bedoeling hiervan is geld in te zamelen voor onderzoek voor hersentumoren.

Haar acties zijn al aardig bekend. Zo gaat Elly regelmatig met vrijwilligster Annie van der Veen bij diverse horecabedrijven langs om de opgespaarde kroonkurken op te halen. Door heel het land verspreid zijn inzamelplaatsen te vinden waar burgers de door hen opgespaarde doppen en blikken kwijt kunnen. Maar ook organiseert Elly activiteiten samen met andere vrijwilligers om op die manier geld op te halen voor dit mooie doel. Haar streven is om in ieder geval € 100.000,00 op te halen. Door alle acties is er inmiddels een kwart binnen (ruim € 25.000,00).

Voor volgend jaar staan er wederom een aantal activiteiten op de planning. Zo zullen Freerk en Jochum, de man en zoon van Elly, de Col du Galibier bedwingen. De Col du Galibier is een

3bergentocht. De tocht is 34 kilometer lang en 2646 hoog. De tocht vindt plaats op 25 juli 2020. Freerk en Jochum hebben hiervoor elk € 1.500,00 euro nodig. Hun tocht staat in het teken van Elly, hun partner en moeder. Op de website https://3bergentocht.nl/ is meer informatie te vinden over het jaarlijks terugkerend evenement, echter wordt elk jaar een andere berg beklommen. In 2020 is dit de Col du Galibier.

Mensen/bedrijven die hen willen helpen om de € 3.000,00 euro te halen, kunnen dit doen door een bijdrage te storten via de link https://3bergentocht.nl/Freerk-Leijstra/ en https://3bergentocht.nl/Jochum-Leijstra/.

Elly zelf kan fysiek niet meer deelnemen aan de genoemde tocht. Maar zij wil in maart, in samenwerking met Theater Sense (die de zaal beschikbaar stelt), een grote bingo organiseren. Een exacte datum is nog niet bekend. Ook op die manier wordt er sponsorgeld ingezameld voor de 3 bergentocht of rechtstreeks voor het onderzoek voor hersentumoren. Uiteraard moeten er voor een bingo wel prijzen beschikbaar zijn. Ook hiermee kunt u Elly helpen. Allereerst kunt u DE punten doneren, zodat er voor de gespaarde punten mooie prijzen kunnen worden gehaald. DE punten kunnen verstuurd worden naar Elly Leijstra, Ringwei 32, 9153 BL Brantgum. Daarnaast worden ook hiervoor sponsoren gevraagd. Wilt u Elly helpen?

Ook als u doppen of blikjes wilt opsparen. Voor een inzamelpunt in uw regio kunt u kijken op de website of op de facebookpagina: blikje/dopje. Informatie kunt u vinden op www.blikjedopje.nl.

Maar u kunt Elly ook telefonische benaderen op telefoonnummer: 06-27863474.

Tekst Greta Hoekstra