Noardeast snoeit in jeugdzorg en investeert in ontwikkelfonds

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft donderdag haar begroting gepresenteerd. In de nota is er sprake van een aanzienlijke algemene reserve, waardoor er volgens de gemeente ruimte is voor nieuwe investeringen.

Het college wil een ontwikkelfonds instellen. Dit fonds zal worden gevuld met een groot deel van de opbrengt van de verkoop van de Eneco-aandelen: een bedrag van 16,4 miljoen. Met dit fonds kunnen investeringen worden gedaan in projecten zoals Holwerd aan Zee, Bruisend Hart in Hallum, Noordelijke stadsentree in Dokkum, afronding Watersportdorp Kollum en fietspaden langs de Waddenzee.

‘Structurele ombuigingen’

Om de begroting sluitend te maken zijn er ‘structurele ombuigingen in het Sociaal Domein’ nodig. De kosten liepen hier sinds vorig jaar flink op, mede door stijgende kosten voor de jeugdzorg. Ook stijgt het aantal aanvragen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), dat komt onder meer doordat mensen langer thuis moeten blijven wonen met hulp en aanpassingen.

Kostenbesparingen zullen worden gerealiseerd door ‘zaken anders en slimmer te doen’, aldus de gemeente. In de jeugdzorg moeten de kosten gedrukt worden door kritisch te kijken naar de contracten met zorgaanbieders. Door meer samen te werken met scholen en huisartsen wil de gemeente dure zorgtrajecten voorkomen en verminderen.

Ook wil de gemeente in het eigen ambtenarenapparaat snoeien, daar moet ruim een miljoen bezuinigd worden.

Geïnvesteerd wordt er dus in een ontwikkelfonds, terwijl er gesnoeid wordt in het Sociaal Domein. Wethouder Theo Berends legt uit dat ‘om zorg en ondersteuning in onze gemeente bereikbaar en betaalbaar te houden, ingrijpen noodzakelijk is’.