Ook Noardeast-Fryslân aan de slag met waterstof

Een meerderheid in de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân wil dat de gemeente aan de slag gaat met waterstoftechnologie.

Vijf partijen - alleen ELP ging er niet in mee - willen dat burgemeester en wethouders onderzoeken hoe waterstoftechnologie in de gemeentelijke organisatie gebruikt kan worden.

De partijen wijzen naar de gemeente Groningen, die een wagenpark heeft dat deels op waterstof rijdt. Ook andere gemeenten en bedrijven maken stappen met de nieuwe technologie.

,,Waterstof is een uitstekende vervanger van aardgas voor de chemische industrie, en draagt bij aan het CO² neutraal rijden. Ook is er een uitstekende infrastructuur die zich leent voor het transport van waterstof’’, staat in de motie die donderdagavond door de raad werd ingediend.