"Mantelzorger zijn overkomt je"

REGIO - Op 10 november is de Dag van de Mantelzorg. Een belangrijke dag waarbij stilgestaan wordt bij alle mensen in Nederland die zorgen voor een naaste. En dat zijn er veel. Maar liefst 4,4 miljoen Nederlanders zijn in meer of mindere mate mantelzorger voor een partner, kind, broer of zus, een ander familielid of misschien wel de buurvrouw of een vriend. Stichting Welzijn het Bolwerk heeft de hele maand november omgedoopt in 'de Maand van de Mantelzorg' met een eigen Dag van de Mantelzorg op 2 november.

Mantelzorg is er in vele vormen. Van een paar weken op je partner passen wanneer die zijn of haar been gebroken heeft, tot de complete dagelijkse verzorging van een ernstig ziek persoon. Waar veel mantelzorgers tegenaan lopen is dat zij vastlopen in de situatie. Door altijd maar klaar te staan voor een ander cijferen zij zichzelf weg. Vroeg of laat eist dat zijn tol.

Ook in de regio Noordoost Friesland zijn veel mantelzorgers actief. De ervaringen van mantelzorgers zijn verschillend, maar wat veel mantelzorgers gemeen hebben is dat het mantelzorger worden hen overkomt. ,,Je ziet jezelf niet direct als een mantelzorger. Het is heel vanzelfsprekend dat je zorgt voor je partner, wanneer hem iets overkomt. Maar wanneer je merkt dat de verhoudingen binnen een relatie uit balans raken, wanneer de één meer zorgt en de ander meer zorg ontvangt en dat voor langere tijd, dan kan het besef binnendringen dat je wel degelijk mantelzorger bent", vertelt één van de mantelzorgers die bekend is bij Stichting Welzijn het Bolwerk. Zij blijft graag anoniem, om met name de privacy van haar partner te kunnen waarborgen. Gedurende een periode van vijf jaar is de ziekte van haar man erg heftig geweest en de mate waarop zij als zijn mantelzorger fungeerde heeft enorme impact gehad. ,,Het gevaar van mantelzorger zijn is dat je er heel langzaam in meegezogen wordt. Pas toen iemand aan mij vroeg of diegene mij kon helpen, in plaats van of ze iets kon doen voor mijn man, kwam de deksel los van de emmer. Als mantelzorger is het erg belangrijk dat je ook zelf je ontspanning hebt. Al is het maar even onbezorgd de boodschappen doen terwijl je weet dat er iemand is die op je partner let. Want als je er zelf onderdoor gaat, dan kun je helemaal niets meer voor de ander betekenen."

Veel mantelzorgers weten niet goed welke weg ze moeten bewandelen om passende hulp te krijgen. Ook de vanzelfsprekendheid waarmee ze hun zorgtaken uitvoeren zorgt dat zij soms denken geen hulp nodig te hebben, of dat zij geen recht hebben op hulp. ,,De rol van de huisarts is wat mij betreft erg belangrijk", vertelt een vrijwilligster van het Mantelzorgcafé. ,,Dat is de eerste persoon die kan signaleren dat niet alleen degene die ziek is hulp nodig heeft, maar ook degene die naast hem of haar staat." Een belangrijke tweede is de gemeente, waar je als mantelzorger aan de bel kunt trekken voor hulp. Stichting Welzijn het Bolwerk is daarnaast de plek waar je terecht kunt met vragen. Zij hebben verschillende projecten, zoals het Mantelzorgmaatje, een Netwerkcoach, het Respijtweekend, Fawaka voor de jonge mantelzorger en het Mantelzorgcafé.

Bij het Mantelzorgcafé komen mantelzorgers eens per maand bijeen op verschillende locaties in de regio. De avonden hebben een informatief en ontspannen karakter. Zo zijn er bijvoorbeeld avonden geweest over gezonde voeding, waarbij de aanwezigen smoothies leerden maken, maar ook informatieve avonden, waarbij de aanwezigen bijvoorbeeld kennismaakten met Ontzorgd Verhuizen, een verhuisservice speciaal voor ouderen met dementie. ,,Bij het Mantelzorgcafé is ontzettend veel kennis in huis over waar je allemaal terecht kunt als je hulp nodig hebt. Misschien ben je nog niet toe aan hulp, dat kan. Dan is het alsnog goed om eens langs te komen, zodat je weet waar je terecht komt, mocht hulp wel nodig zijn. Modder niet maar wat door. Informatie geeft rust."

In het kader van de Dag van de Mantelzorg organiseren Stichting Welzijn Het Bolwerk en Timpaan Welzijn de hele maand diverse activiteiten voor alle mantelzorgers in de gemeente Dantumadiel en de gemeente Noardeast-Fryslân. Aanmelden voor deze activiteiten kan t/m 24 oktober 2019 viainfo@het-bolwerk.eu(onder vermelding van dag van de mantelzorg 2019) of via 0519-292 223 op ma t/m do tussen 9.00 en 12.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.het-bolwerk.eu