Helikopter in de lucht en schepen op het water: dit gaat er gebeuren tijdens de handhavingsactie in het Waddengebied

De grootste handhavingsactie in het Waddengebied tot nu toe, concentreert zich dinsdag en woensdag vooral op mogelijke overtredingen op en rond het water.

De actie van het Samenwerkingsverband Inspectie Waddenzee (SIW) wordt gecoördineerd door Rijkswaterstaat. Behoorlijk wat instanties houden zich ermee bezig, bijvoorbeeld de politie, provincies Fryslân en Groningen, waterschappen, milieudienst FUMO, It Fryske Gea en het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en het Openbaar Ministerie. In totaal zijn er meer dan zeventig mensen bij betrokken.

Lees ook | Grootschalige controles in Waddengebied op onder andere strandrijden en snelvaren

,,De coördinatie heeft heel wat voeten in de aarde, maar het netwerk is bekend en de afstemming gaat vooral via de mail’’, zegt Christiaan Kooistra, woordvoerder van Rijkswaterstaat.’’ De organisaties gaan niet alleen vanuit hun eigen bevoegdheden naar potentiële overtredingen kijken, maar trekken gezamenlijk op. ,,Denk aan verontreiniging op het water. Handel je dat bestuursrechtelijk of strafrechtelijk af?’’ Dat beoordelen de instanties samen.

Bagger

Er gaan dinsdag drie schepen het water op en woensdag vijf. Vanuit de lucht zal een helikopter van Rijkswaterstaat het Waddenzeegebied overzien, die bij mogelijke vergrijpen de inspectieschepen kan inseinen. ,,Als een schip illegaal bagger stort op een locatie waar dat niet mag of dat onderweg naar die plek stiekem doet, dan kunnen we je vanuit de lucht heel goed zien. Een inspectieschip kan dan gaan controleren en iemand op heterdaad betrappen.’’ Bij Terschelling is dinsdag een controle op het strand, daar wordt onder meer gekeken naar strandrijden en visserij.

Landinspectie

In november - de data worden niet bekendgemaakt - zijn er weer controles. Die richten zich vooral op het land (tien inspecties). De actie is voor deze week wel aangekondigd om mensen de kans te geven scherp te zijn, aldus Kooistra. ,,Bij recreanten knijpen we soms een oogje toe en informeren we, maar professionals moeten op de hoogte zijn van alle wet- en regelgeving. Bij hen zijn we minder coulant.’’

De inspecties vanaf het land zullen zich onder meer focussen op illegale jacht op de kwelders (denk aan vossen, vogels, hazen en konijnen, red.) en visserij. ,,Denk aan oesterrapen, je mag dat tot 10 kilo doen, alles daarboven is commercieel en niet meer recreatief. En je mag bijvoorbeeld op zeebaars vissen, maar niet meer dan één exemplaar.’’

Blauwdruk

Dergelijke acties zijn eerder in Noord-Holland gehouden. Dat leverde zoveel positieve feedback op, dat Noord-Nederland er ook wel oren naar had. De blauwdruk daarvoor lag er al en dat maakte het voor het SIW makkelijker om de stap te maken. ,,En we willen effectiever handhaven en door samen op te trekken, kunnen we een overkoepelend beeld krijgen van wat er in het Waddengebied speelt.’’