Schiermonnikoog heeft geld, maar blijft duur qua woonlasten

Schiermonnikoog heeft het huishoudboekje goed op orde. De gemeente houdt geld over, maar voor bewoners blijven de woonlasten relatief hoog.

Met enige trots presenteert het eilander college de begroting voor de komende vier jaar. Er is financiële ruimte om ambities uit te voeren en de reserves blijven op peil. De algemene reserve staat eind 2023 op 216.400 euro en dat is volgens het college ruim voldoende.

Tegelijkertijd stijgen de woonlasten voor inwoners met 3,1 tot 4,4 procent, wat nodig is om de kosten te kunnen dekken. Tientjeswerk, maar Schiermonnikoog was al geen goedkope woongemeente.

Meerpersoonshuishoudens betalen op Schiermonnikoog de hoogste woonlasten van Friesland: huiseigenaren 816 euro tegenover 720 gemiddeld in de provincie en huurders 544 euro ten opzichte van 406 provinciaal. De gemeente heeft wel een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor minder draagkrachtigen.

Gratis ontheffing voor elektrische auto’s, op termijn geen ontheffing meer voor vervuilende diesels

Een klein voordeeltje is te halen voor eilander bezitters van volledig elektrische auto’s. Sinds 1 oktober hoeven zij een jaar lang geen leges te betalen voor een rij-ontheffing. De gemeente wil elektrisch rijden hiermee stimuleren.

Het omgekeerde komt er ook aan: het plan is om op termijn geen nieuwe ontheffingen meer te verlenen voor voertuigen met oude, vervuilende, dieselmotoren.

Het komende jaar zal onder meer in het teken staan van het nieuwe bestemmingsplan voor het dorp, de nieuwe huisvestingsverordening, het ondersteunen van de boeren bij de realisatie van een eigen kaasboerderij en de verdere uitvoering van de nota duurzaamheid.

Ook is het doel om minimaal 300.000 gasten per jaar te behouden. Het plan is om nieuwe evenementen te stimuleren, buiten het hoogseizoen. Het jachthavenrestaurant gaat mogelijk jaarrond open.