Kunstgras voor VV Kollum

KOLLUM - Het verwachte akkoord vanuit de gemeenteraad voor het eerste kunstgrasveld binnen de grenzen van het oude Kollumerland c.a. werdbeloond met de aanwezigheid van het damesteam van de voetbalvereniging Kollum.

Als eerste noemde de kilorijke Pieter Braaksma (GBNF) het belang van een goed oefenveld voor ook mensen met een ‘’sûn bealchje lykas ik”. Op de foto, genomen voor het raadsbesluit, feliciteert hij de dames in het bijzijn van sportwethouder Pytsje de Graaf alvast met ook “harren fleur en kleur” in de raadzaal. Bij het unaniem door de raad aftikken van de begroting 2020, waarin het kunstgrasveld is verweven, ging er een gejuich op vanuit de “oranje hoek”. Het was het moment waarop ook burgemeester Hayo Apotheker de sporters feliciteerde met het bereikte resultaat.