Begroting Noardeast-Fryslân zonder kleerscheuren akkoord

Wie zo’n enorme coalitie optuigt als in Noardeast-Fryslân (24 van 29 zetels) hoeft niet bang te zijn voor verhitte begrotingsvergaderingen.

En zo geschiedde, donderdag in Kollum. Daar lag de begroting op tafel die een miljoenenbezuiniging behelst die Noardeast-Fryslân weer wat kleur op de wangen moet geven. Tien miljoen tekort dreigde voor de nieuwe gemeente, bleek eerder dit jaar. De verkoop van Eneco-aandelen (16 miljoen opbrengst) en een kaasschaafoperatie op de gemeentelijke zorgtaken zorgen er volgens wethouder Theo Berends (financiën) dat de nabije toekomst er voor Noardeast er toch nog rooskleurig uitziet.

Vindingrijk

De coalitiepartijen gaven het ambtenarenapparaat en de wethouders grote complimenten voor hun vindingrijkheid, en ook de oppositie was lief voor de plannen. Zelfs Pieter Braaksma (Gemeentebelangen), die het in voormalig Dongeradeel menig wethouder moeilijk maakte, was mild. ,,Der wurdt net echt besunige, it wurdt allegear maklik helle.’’

Fonds

Coalitie en oppositie deden hier en daar nog wat aanpassingen op de begroting. Zo komt er een fonds met 350.000 euro voor duurzaamheids- en biodiversiteitsprojecten, een dorpen- en wijkenfonds à 3 ton en wordt er nagedacht over een ozb-vrijstelling voor dorpshuizen. Voor Dokkum komt er een Stadsontwikkelingsmaatschappij die monumentale gevels op gaat knappen.

Stadsentree

Daarnaast komt er nog een onderzoek naar de plannen voor een nieuwe parkeergarage op de plek van het huidige Panwurk in Dokkum, en de verbinding met de binnenstad. Zo’n ‘noordelijke stadsentree’ werd onlangs door de gemeente als belangrijke stimulans voor de plaatselijke economie bestempeld. Voor Bruisend Hart Hallum bleef de teller op ruim 7 ton staan: de resterende 1,5 ton moet door de initiatiefnemers zelf bijeen gebracht worden.