Basisscholen West-Ameland onderzoeken fusie

De drie basisscholen aan de westkant van Ameland gaan een mogelijke samenwerking verkennen. Niet fuseren is ook een optie.

Het gaat om cbs Wilhelminaschool en obs De Schakel in Hollum obs ‘t Ienster in Ballum. In de Kadernota 2019 van de gemeente Ameland bleek al dat de gemeente samenwerking wel ziet zitten, ook al zijn de scholen ,,op dit moment niet allemaal toe aan samenwerking of verdergaande maatregelen’’. Draagvlak is het allerbelangrijkst, zegt directeur Annette Bannink van de Wilhelminaschool. ,,Want als er een samenwerkingsschool komt heb je hier als ouder geen andere keus.’’

In januari wordt er onder aansturing van een projectleider begonnen met een haalbaarheidsonderzoek, waarin wordt uitgezocht ,,wat mogelijk en wenselijk is op het gebied van samenwerking.’’ Wanneer een eventuele samenwerking of fusie een feit zou moeten zijn is nog niet bekend.