Noardlike Fryske Wâlden sleutelt aan groenmenu

Noardlike Fryske Wâlden stapt in een experiment in aanloop naar een nieuw Europees landbouwsubsidiebeleid. Met de collega’s uit West- en Midden-Groningen sleutelt het agrarisch collectief aan een menukaart met groene maatregelen.

De collectieven richten zich nu vooral op agrarisch natuurbeheer in vastgestelde gebieden. Binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat de EU in 2022 in de lucht wil hebben, kunnen de collectieven een bredere rol spelen. Het ministerie van LNV laat hen nu onderzoeken hoe met dit GLB de meeste milieuwinst is te boeken, bijvoorbeeld als het gaat om waterkwaliteit, biodiversiteitsherstel en landschapsbeheer.

Het nieuwe GLB zal naast een basispremie een vrijwillige regeling hebben voor ecologische maatregelen. In het noordelijke experiment, onder de naam ‘Hoe? Zo!’ gaan de collectieven aan de slag met laagdrempelige voorbeelden als rand- en slootbeheer en het zaaien van soortenrijk productiegras.

Met een eenvoudig puntensysteem moeten hieraan beloningen worden verbonden. Projectleider Wouter Rozendaal: ,,De wens van boeren is dat de maatregelen effectief en praktisch uitvoerbaar zijn, het liefst met zo min mogelijk regels en lastendruk.’’