Onderzoek naar multifunctioneel gebouw voor Twijzelerheide én Zwagerbosch

Als het aan Twijzelerheide en Zwagerbosch ligt, komt er een nieuw multifunctioneel gebouw voor beide buurdorpen.

Onderzoek moet nog uitwijzen of de wens haalbaar is, laat Plaatselijk Belang Twijzelerheide weten. Begin 2020 wordt dat duidelijk.

Het multifunctionele gebouw moet naast een sociale functie ook een sport- en onderwijsfunctie krijgen.

Verschillende partijen zijn bij het onderzoek betrokken. Denk aan de voetbalvereniging, de peuterspeelzaal en de ijsbaanvereniging. Ook de gemeente Achtkarspelen denkt mee.

Dinsdag 26 november om 19.30 organiseert dorpshuis De Jister een eerste inloopavond over de plannen.