Basisschool De Fontein in Damwâld gaat in de verkoop

Dantumadiel doet de christelijke basisschool De Fontein in Damwâld in de verkoop. Per september 2020 verhuist de school naar de nieuwe campus in het dorp.

Daarom wordt het huidige onderkomen, stammend uit 1926 verkocht. Eventuele geïnteresseerden kunnen zich inschrijven. Naast een ingevuld formulier met bod dient daarbij een (financieel) onderbouwd plan te worden aangeleverd.

Bovendien komt ook de gunfactor kijken bij de overgang naar een nieuwe eigenaar. Bieders moeten in hun motivatie duidelijk maken wat de duurzame, economische en sociaal-maatschappelijke meerwaarde van hun plan is.

Het gebouw heeft nu een maatschappelijk functie, bedoeld voor onder meer educatieve, godsdienstige of culturele activiteiten. De gemeente laat weten open te staan voor wijziging van het bestemmingsplan. Kosten voor eventuele bodemsanering en ruimtelijke procedures zijn voor rekening van de koper.

Dantumadiel organiseert 30 november een open dag tussen half tien en twaalf uur.