Cootje Klinkenberg-Franken stapt uit PvdA-fractie

Cootje Klinkenberg-Franken stapt per direct uit de PvdA fractie van de gemeente Noardeast-Fryslân.

‘Voor mij geldt dat verschillen van inzicht in de te volgen lijn mij dit besluit doen nemen. Vanaf de verkiezingscampagne en de start van de nieuwe gemeente is de samenwerking in de fractie moeizaam geweest. De fractie belandde van het ene in het andere interne conflict. Het verschil van mening over de invulling van de rol als oppositiepartij is voor mij cruciaal. Ik ben in deze raadsperiode altijd solidair geweest maar voor mij is van vertrouwen en goede samenwerking geen sprake meer.’

Klinkenberg-Franken zegt as overtuigd sociaal democraat lid te blijven van de landelijke PvdA . ‘Met de zetel: Klinkenberg, Actief Links Lokaal zet ik mij dan ook via deze weg in om het gedachtegoed van de PvdA in Noardeast-Fryslân te blijven uitdragen.’