Iers bezoek op Theun de Vriesskoalle

Feanwâlden - Woensdag 20 november ontving OBS dr. Theun de Vriesskoalle bezoek uit Ierland.

Liefst 24 studenten van de Marino University uit Dublin kwamen op de drietalige openbare basisschool uit Feanwâlden ervaren hoe daar meertalig onderwijs wordt gegeven. Het was een inspirerende ochtend waarin de studenten onder andere kennis maakten met de innovatieve onderwijsvormen van de dr.Theun de Vriesskoalle.

De studenten namen een kijkje in de klassen en kregen een presentatie van de directeur en taalcoördinator over het gebruik van het Fries, Nederlands en Engels op de school. Vervolgens konden ze in de school ervaren hoe er wordt gewerkt met circuits voor de vakken Engels en lezen en hoe de leerlingen zelfstandig werken op hun eigen niveau op o.a. het leerplein. De studenten waren vooral onder de indruk van de autonomie van de leerlingen.

Het bezoek van de Ierse studenten komt voort uit een intensieve samenwerking met PABO NHL Stenden. De studenten uit Dublin verdiepen zich in meertaligheid in het onderwijs in Fryslân. Zij volgen lezingen over onderwijs op NHL Stenden en brengen bezoeken aan verschillende meertalige scholen in de provincie.