Ruim 400 handtekeningen voor behoud ‘pannakooi’ Fûgellân

DOKKUM - Maandag heeft Romke Hoekstra, voorzitter van de wijkraad van it Fûgellân, namens inwoners van de wijk ruim 400 handtekeningen overhandigd aan Pytsje de Graaf, wethouder van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Van de 401 opgehaalde handtekeningen in de wijk stemde niemand tegen de heropening van de voetbalkooi, 8 mensen zagen de kooi liever op een andere plek verschijnen. Tevens werden tips en opmerkingen vanuit de wijk aan de wethouder aangeboden.

Het gesprek tussen een delegatie van het bestuur van de wijkraad enerzijds en de wethouder met dorpencoördinator Yteke Kuiper anderzijds, verliep zeer verhelderend, de wethouder moest toegeven dat de sluiting in de week voor de zomervakantie zeer ongelukkig was. Dit leidde tot het zwerven door de wijk door oudere jeugd en overlast door enkele kleine brandjes in het Dokkumer Bos. Wethouder de Graaf: ,,De fuotbalkoai wie altyd in goed plak foar de jeugd. De koai is eartiids pleatst sûnder fergunning, dus wy moasten dizze omjouwingsfergunning wol oanfreegje. Dêr bin sân húshâldens tsjinyn gien en dêrom beslute de rjochter de pannakoai foarearst te sluten, oant yn elk gefal wy in nei beslút makke ha. Foar in nij beslút binne wy no dwaande mei in ûndersyk.”

Over verplaatsing was De Graaf eveneens duidelijk: ,,Ferpleatsing wurdt ‘m net, dêr ha wy al ûndersyk nei dyn. Mochten wy dat besykje, bliuwt der allinnich in bult âld izer oer om’t de pannakoai as in hûs sa fêst sit yn de fundearring. Wy moatte in nij beslút nimme en sille jim as wykried ek op ‘e hichte hâlde.”

Geen handtekeningen van bezwaarmakers

De zeven huishoudens die tijdens de aanvraag van de omgevingsvergunning een bezwaar hebben ingediend, waardoor de rechter in juli besloot dat de voetbalkooi tot nadere order gesloten moest blijven, wilden geen handtekening zetten op de lijst. De wijkraad besloot niet de gehele wijk te vragen een handtekening te zetten, zodat er alleen uit de directe omgeving van de pannakooi waar de overlast plaatsvindt een geluid zou komen. De wethouder zal nu een beslissing moeten maken over de heropening, waarna -de huishoudens die tegen de omgevingsvergunning stemden- weer in hoger beroep kunnen gaan tegen de beslissing. Wanneer de beslissing vanuit de gemeente valt is nog niet duidelijk.