Noardeast-Fryslân en Dantumadiel streven naar Lokaal Sportakkoord

Noardeast-Fryslân en Dantumadiel willen een Lokaal Sportakkoord bereiken.

Het doel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten. Zo kan het bij ouderen eenzaamheid voorkomen.

Hiervoor wordt samengewerkt met organisaties en verenigingen op de gebieden van sport, gezondheid, onderwijs en welzijn. Er moet een breed gedragen akkoord komen, om landelijke en regionale ambities te realiseren. Sportformateur voor beide gemeenten wordt Marijn Klok.