Rapport: snelheid op Haadwei Damwâld omlaag voor veiligheidsgevoel

De snelheid op de Haadwei in Damwâld zou naar beneden moeten om het gevoel van veiligheid te vergroten. Dit staat in een evaluatie.

De doorgaande weg door Damwâld onderging na de aanleg van de Sintrale As een metamorfose, die vorig jaar klaar was. De Haadwei kreeg een wat ‘dorpser’ uiterlijk, maar er was ook kritiek van inwoners die zich onveiliger voelden. Zo vonden mensen de voorrangsregels op de ‘shared space’-kruispunten onduidelijk. De gemeente Dantumadiel liet daarom verkeerskundig adviesbureau Bonotraffics de nieuwe situatie onderzoeken.

Het bureau concludeert dat er in het algemeen positief gedacht wordt over de nieuwe Haadwei, maar dat er gevoelens van onveiligheid leven over met name de kruispunten. Vooral de kruising van de Haadwei en de Foarwei heeft de aandacht. Daar lijkt de nieuwe inrichting eerder tot meer ongevallen te hebben geleid dan tot minder. Het bureau oppert dat weggebruikers mogelijk moesten wennen aan de nieuwe situatie en dat het – overigens kleine – aantal ongevallen weer zal afnemen.

Visuele versmalling

Om verkeersdeelnemers een veiliger gevoel te geven op de Haadwei, zou de maximumsnelheid overal waar rood asfalt ligt naar 30 kilometer per uur moeten, adviseert Bonotraffics. Dit zou bovendien trillingshinder verminderen en de weg minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer. De afname van het aantal motorvoertuigen is namelijk kleiner dan vooraf gehoopt. Er rijden nog steeds zo’n 6000 wagens per etmaal over de weg, terwijl dit er 3500 tot 4000 hadden moeten zijn.

De 30 kilometerzone moet overigens wel worden afgedwongen met ‘visuele versmalling’ door middel van grotere boomvakken. Ook moeten er duidelijk zichtbare borden komen ter hoogte van het kruispunt van de Haadwei en de Foarwei die 30 kilometer per uur aangeven. De kruising moet ook compacter en overzichtelijker worden gemaakt.

Fietsers op de rijbaan

Op het kruispunt van de Haadwei en de Badhúswei zou het kruisingsvlak verhoogd moeten worden om het verkeer fysiek te remmen. Automobilisten rijden er snel, het zicht is niet optimaal en er wordt niet altijd voorrang verleend aan verkeer van rechts. Dit terwijl komend najaar de schoolcampus aan de Badhúswei opengaat, met veel extra fietsers en voetgangers als gevolg. Er moet met kleur op het wegdek gewerkt worden, zodat fietsers weten waar ze kunnen wachten om over te steken. Eventueel zou ook hier 30 kilometer per uur kunnen gaan gelden.

Verdere aanbevelingen zijn onder meer om fietsers erop te attenderen dat ze op de rijbaan mogen fietsen, zodat ze beter zichtbaar zijn. Bromfietsers zouden erop gewezen moeten worden dat van hen sowieso verwacht wordt dat ze op de rijbaan rijden. Scholen zouden nog eens gewezen kunnen worden op een lespakket over shared space.

Het college van Dantumadiel neemt vooralsnog geen besluiten naar aanleiding van de bevindingen, maar wil er eerst met inwoners en ondernemers over praten. Het rapport is op de site van de gemeente geplaatst en inwoners kunnen hun reactie laten weten via haadwei@dantumadiel.nl.