Feestelijke afsluiting van experiment Beschermde Dorpsgezichten

METSLAWIER - Woensdag 11 december 2019 had in het Veldzicht Metslawier een afsluitende bijeenkomst plaats met de vier Dorps Ontwikkelings Maatschappijen (DOM). Het was een geslaagde avond in een zaal die recent gerenoveerd is, mede dankzij een subsidie van de DOM.

De voormalige gemeente Dongeradeel is in 2013 gestart met het ‘Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten’. Het experiment is nu afgelopen.

De inwoners van de beschermde dorpsgezichten (Holwerd, Ee, Metslawier en Paesens-Moddergat) konden door de steun van de gemeente en provincie de openbare ruimte en de aanzichten van karakteristieke panden opknappen. De subsidies en leningen met lage rente werden door de overheden verstrekt om de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. Daarnaast leverde het de plaatselijke aannemers extra werk op.

De voorzitters van de lokale DOM’s gaven elk een presentatie over wat er in hun dorp is gerealiseerd. Zij spraken over een fijne samenwerking met het dorp en de gemeente Noardeast-Fryslân.

DOM. 2.0

De gemeenten in Noordoost-Fryslân, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân (ANNO) geven gezamenlijk een vervolg aan DOM 1.0. Dit keer krijgen de gekozen dorpen uit de regio geen geld voor de uitvoering, maar wel voor het proces voorafgaand aan de concrete plannen. De ideeën lopen uiteen. Van het 'bundelen van accommodaties' tot het 'oud worden in eigen dorp'. Ook het betrekken van jongeren bij de dorpen, duurzaamheid en 'meer groen' zijn belangrijke thema's.

Meer informatie over DOM 2.0:

www.dwaande.nl/recreeren/uitrol-dom-2.0