Gerwin Haaksma wint crossloop Ropta Boys

Oosternijkerk - Traditioneel wordt op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar de jaarlijkse crossloop bij Ropta Boys gehouden.

In de ochtend lopen alle jeugdleden t/m de Mo-15/Jo-15 in hun eigen categorie en ´s middags is de eer aan de senioren, Mo-19 en Jo-17. Er deden ’s ochtends in totaal 53 kinderen mee verdeeld over 9 categorieën. De commissie die al jaren bestaat uit Henk van Dekken, Gert v/d Meulen en Lolke Bergema had de zaken weer goed voor elkaar en voor elke categorie een passende afstand uitgezet. Bij de Jo-11 en de Mo-15 werd het een close finish waarbij de nummers één en twee nog even aanzetten net voor de eindstreep en met een heuse eindsprint de uitslag bepaalden. De allerjongsten kregen een beker uitgereikt en de oudere jeugd ging met een gevulde envelop naar huis. Alle kinderen kregen een mooie medaille, ranja en chips na afloop.

Om 14.00 uur startte de wandeltocht van ongeveer 12 km. Deze tocht is zo langzamerhand ook een begrip geworden tijdens de crossloop. Dit jaar waren er 32 deelnemers aanwezig om gezellig mee te wandelen. Halverwege werden ze voorzien van een lekkere versnapering en wat drinken.

28 Senioren starten om 14.45 uur aan hun crossloop van 6,5 km. De weersomstandigheden waren prima en iedere deelnemer liep de tocht met gemak uit. Net als vorig jaar werd Jo-17 speler Gerwin Haaksma algehele winnaar de crossloop in een tijd van 25.20. Hij bleef zijn broer Jimke ruim voor bij de finish. Als derde kwam Erik de Vries over de eindstreep.

Na de crossloop was er een gezellige nieuwjaarsreceptie in de kantine. Voorzitter Jan Age Wijma hield een korte toespraak waarin hij aanhaalde dat Ropta Boys een mooie club is waar veel saamhorigheid heerst. Veel vrijwilligers die wekelijks voor de club klaar staan en met de acties die gehouden zijn. Het Oktoberfest en het snerttoernooi waren beide een groot succes. Ook op sportief gebied waren er successen, zo werden de M0-19, 45+ en het dames 7-tal najaarskampioen. Een punt van zorg is het terug lopende aantal senioren leden binnen de club. Het derde elftal is een 7-tal geworden en de elftallen moeten vaak een beroep doen op spelers van de J0-17. Jan Age riep de leden op om bekenden te vragen of ze willen komen voetballen bij onze mooie club zodat de senioren weer wat ruimer in de aantallen komen. We moeten het met zijn allen doen, Better Together!!

Uitslagen:

Jo-9 1: 1 Hidde v/d Wagen, 2 Hidde Weidenaar, Tom Weidenaar.

Jo-9 2: 1 Teun Durk Jongeling, 2 Doede Bart Wassenaar, 3 Sybren Osinga.

Jo-9 3 1 Anne Lynn Keegstra, 2 Jonina Jongeling, 3 Mirthe Brouwer

J0-10: 1 Kees Tilma, 2 Wiebe Jan van Driesum, 3 Jens Uiterdijk

Jo-11: 1 Bauke Jan Faber, 2 Lars Dijck, 3 Tieme v/d Wagen

Jo-13: 1 Iwan Brouwer, 2 Matthijs Gerritsen, 3 Sybren Dorhout

Mo-13: 1 Marije Keegstra, 2 Charlotte Snip, 3 Anouk Weidenaar

Jo-15: 1 Roan v/d Meulen, 2 Johan Rispens, 3 Jacob Hendrik Heeringa

Mo-15: 1 Suzanna Allema, 2 Wytske Meirink, 3 Suzanne Torensma

Senioren:

Algehele winnaar Gerwin Haaksma Jo-17

1 elftal: 1 Jimke Haaksma, 2 Erik de Vries, 3 Rudi Torensma

2 elftal: 1 Anco Dijkstra, 2 Hidde Torensma

3 7 tal: 1 Andries Weidenaar

35+: 1 Jan Ernst Meinsma

45+: 1 Arend Castelein, 2 Andries Weidenaar, 3 Wiebe Turkstra

Dames: 1 Anke Mollema

Jo-17: 1 Gerwin Haaksma, 2 Jan Bandstra, 3 Jelmer Torensma

Buitencategorie heren: 1 Jacob Eelkema

Buitencategorie dames: 1 Aukje Weidenaar