Stoel als verbinder aan slag op Ameland

NES (A) Leo Pieter Stoel is donderdagmiddag beëdigd al burgemeester van Ameland.

Dat gebeurde in een bijzondere raadsvergadering die werd gehouden in de Burgemeester Walda School in Nes. Daar droeg loco-burgemeester Theo Faber het ambtsketen over aan de opvolger van Gerard van Klaveren, die vanaf juni 2018 als interim had gefungeerd. Daarna kreeg hij de voorzittershamer uit handen van Piet IJnsen, de voorzitter van de vertrouwenscommissie, die Stoel unaniem heeft voorgedragen. „Het kan dus wel”, merkte commissaris der koning Arno Brok op over de eensgezindheid, daarbij refererend aan de politieke stormen die over het eiland woedden. Hij haalde de zinsnede aan waarin de raad het politieke klimaat van Ameland schetste: „Overwegend zon met hier en daar een bui.” Ook Faber memoreerde de rumoerige tijden: „De nieuwe burgemeester zal zich afvragen: krijg ik een ambtsketen of een stormketting. Het is taak dat wij de juiste koers behouden ondanks het weer, waarvan het vooruitzicht is dat de depressie plaats zal maken voor een uitzonderlijke lange periode van stabiliteit.”

Stoel arriveerde per reddingboot op Ameland. „Ik had regenjas en zwemvest aan, ik ben op buien voorbereid”, grapte de nieuwe eerste burger. Hij zwaaide lof toe aan de KNRM, die dit jaar op een hogere donatie dan andere jaren van de familie Stoel mag rekenen. Hij zegde toe, samen met zijn vrouw Aletta Doornbos, de rol van boegbeeld en verbinder te zullen vervullen. „We gaan werken voor de inwoners van Ameland en de toekomst van Ameland. Samen komen we verder.”

In de zaal waarin ook de burgemeesters van de vier andere Waddeneilanden aanwezig waren waagde hij het te zeggen dat hij aan de slag gaat op de mooiste Waddengemeente ter wereld. Een ‘rechtzetting’ van Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog en voorzitter van het Samenwerkingsverband Waddeneilanden, kon natuurlijk niet uitblijven. Zij stelde dat alle eilanden even mooi zijn, waarna de vijf burgemeesters gezamenlijk op de foto gingen. Hayo Apotheker leerde als burgemeester van Súdwest-Fryslân Stoel kennen, die toen wethouder was, als iemand met een scherp analytisch vermogen.