Fusieplan voor christelijke scholen Noordoost-Friesland

Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de fusie van vijf christelijke scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs in Noordoost-Friesland. Samen hebben ze 6500 leerlingen.

Het gaat om scholengemeenschap Liudger, het Dockinga College en het Lauwers College. Ook de Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog en praktijkschool PRO Dokkum zijn betrokken bij de plannen.

Breed aanbod houden

De besturen van de scholen zien in een bestuurlijke fusie de mogelijkheid om een breed aanbod van christelijk voortgezet onderwijs in het noorden en oosten van de provincie voor lange tijd overeind te houden. De fusiepartners hebben samen negen scholen. Vorig jaar zag het Dockinga College zich als gevolg van de leerlingenkrimp gedwongen zijn vestiging in Ferwert te sluiten en een reorganisatie door te voeren.

Intern zijn de fusieplannen besproken. Liudger-bestuurder Joop Vogel: ,,We gaan nu met de reacties aan de slag en komen daarna met een intentieverklaring.’’

Lees ook LC+ | Liudger, Dockinga College en Lauwers College onderzoeken mogelijkheid van bestuurlijke fusie