Gevaarlijke kruising Hallum aangepakt, fietstunnel bij rotonde Marsum

De provincie Fryslân gaat nog dit jaar beginnen met de werkzaamheden om het kruispunt Doniawei in de N357 bij Hallum aan te pakken. Wat die veranderingen precies zijn, zegt de provincie niet.

De kruising in de weg tussen Stiens en Holwerd wordt al jaren beschouwd als onveilig. De provincie kondigde in 2018 al aan naar de kruising te kijken, maar nam het gevaarlijke punt niet mee in het zogenoemde uitvoeringsprogramma van de provincie.

De FNP vroeg om opheldering van het college van gedeputeerde staten om het kruispunt met voorrang aan te pakken. Gedeputeerde Avine Fokkens (VVD, verkeer) geeft daar nu gehoor aan. Zij stelt dat de provincie een miljoen euro beschikbaar heeft om gevaarlijke verkeerspunten in Friesland aan te pakken. Omdat door de provincie ,,verwachtingen zijn gewekt’’ rondom Hallum, betekent het wel dat andere knelpunten later worden aangepakt.

Fokkens heeft nog wel toestemming nodig van Provinciale Staten om het kruispunt Hallum aan te pakken. Mocht de Staten akkoord gaan, dan wordt nog dit jaar met de werkzaamheden begonnen. In 2021 moet er een veiliger kruispunt liggen. Wat de provincie gaat veranderen - komt er bijvoorbeeld een rotonde of een fietstunnel - zegt de provincie niet in een brief aan Provinciale Staten.

Fietstunnel bij Marsum

De provincie is verder voornemens om de zo gewenste fietstunnel bij de rotonde van de Rypsterdyk met de N383 bij Marsum aan te leggen. Gedeputeerde Fokkens haalt het geld uit het potje dat is bedoeld voor de Haak om Leeuwarden. Fokkens kan nog niet zeggen wanneer de fietstunnel gegraven kan worden. De provincie moet de werkzaamheden eerst voorbereidingen. Zo gaat het onder andere om eventuele grondaankoop.

Lees ook | FNP wil opheldering over aanpak gevaarlijk kruispunt Hallum