Noardeast-Fryslân is Fairtrade Gemeente

Dokkum – De gemeente Noardeast-Fryslân heeft na ruim een jaar in haar bestaan de eervolle titel Fairtrade Gemeente toegekend gekregen. Dit heeft de landelijke St. Fairtrade Gemeente NL de gemeente en de werkgroep Fairtrade Noardeast-Fryslân laten weten. .

Fairtrade, oftewel eerlijke handel, helpt boeren en producenten in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen. Ze kunnen daardoor leven van hun werk en ze kunnen investeren in een duurzame toekomst. Door producten met het Fairtrade Keurmerk te kopen maken we de wereld een beetje eerlijker. Voor meer mensen ontstaan er zo meer gelijke kansen.

Wethouder Engbert van Esch: “Ik ben blij met de toekenning van de titel Fairtrade Gemeente. Dit is ook een waardering voor de werkgroep”. De werkgroep heeft zich in het afgelopen jaar ingezet om een groeiende bewustwording en gedragsverandering met betrekking tot eerlijke handel op gang te brengen. Als er aan voldoende criteria wordt voldaan, dan kan een gemeente in aanmerking komen voor deze eervolle titel. “De erkenning als Fairtrade Gemeente is geen doel op zich”, aldus voorzitter Freek Abma. Het streven van de werkgroep was en is er op gericht om een groeiende bewustwording en gedragsverandering met betrekking tot eerlijke handel, zowel bij de burgers, de overheid als bij de ondernemers op gang te brengen. In het verlengde van Fairtrade, schenkt de werkgroep ook aandacht aan biologische en duurzaam geproduceerde streekproducten. “Het gaat om een levenshouding. In een Fairtrade Gemeente zorgen inwoners, winkeliers, bedrijven, organisaties en de lokale overheid samen voor meer eerlijke handel”, aldus Abma.

Alle betrokkenen zullen worden uitgenodigd voor het titelfeest op 9 mei. Dan zal het Fairtrade Gemeente bord worden overhandigd aan wethouder Engbert van Esch. Dat zal gebeuren op het evenementenplein De Markt in Dokkum.

De uitreiking van de titel Fairtrade Gemeente vindt plaats tijdens de tweede editie van de FairMarkt bij de Grote of Sint-Martinuskerk en de IJsfontein in Dokkum. De komende tijd zal er nader worden geïnformeerd over de FairMarkt en het Titelfeest. Aanmelden voor een gratis kraam op de FairMarkt kan nog steeds via k.boerema@noardeast-fryslan.nl.