De Admiraliteitsjongers zingen in Dongeraheem

Dokkum - Shantykoor de Admiraliteitsjongers uit Dokkum heeft donderdag de bewoners van het zorgcentrum Dongeraheem in Dokkum en de aanleunwoningen een bijzonder concert laten horen.

Er werden Nederlandse en Friese liederen gezongen waaronder veel herkenbare die door de aanwezigen werden meegezongen. Tussendoor lazen de koorleden mooie gedichten voor. Het optreden werd besloten met een daverend applaus.