Lokale omroepen NOF en Kanaal30 willen fuseren

BURGUM/BUITENPOST/DE WESTEREEN - De lokale omroepen RTV NOF (Dantumadiel en Noardeast Fryslân) en RTV Kanaal30 (Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel) willen nog dit jaar fuseren tot een nieuwe lokale omroep voor Noordoost-Fryslân. ,,Dit is ek in sinjaal oan de polityk.’’

Beide omroepen menen dat een algehele fusie in 2020 de enige manier is om op korte termijn het belangrijkste gemeenschappelijke doel te bereiken: het bieden van een lokaal toereikend media aanbod (LTMA) voor heel Noordoost Fryslân. De omroepen hebben op hoofdlijnen een akkoord bereikt over de invulling van de fusie en de organisatie die daarna tot stand komt. Door deze fusie zullen de organisaties geheel in elkaar overvloeien en onder één gezamenlijk bestuur opereren.

Nieuwe omroep

In de praktijk betekent dit in ieder geval dat beide studio’s (in Burgum en de Westereen) operationeel blijven en de vele vrijwilligers in hun eigen directe omgeving werkzaam (kunnen) blijven. Over de praktische invulling, nieuwe programma’s en zelfs de naam van de nieuwe omroep is nog niet gesproken. Dergelijke details zullen in de loop van het proces duidelijk worden.

Lutske van der Wal (voorzitter RTV Kanaal30) is blij dat de buuromroepen elkaar hebben gevonden. ,,Als je al zo lang samenwerkt kom je op een gegeven moment uit bij de vraag hoe de continuïteit en het plezier van de medewerkers behouden kunnen blijven. Voor ons is het belangrijk dat onze medewerkers op deze manier door kunnen gaan met wat ze gewend zijn: zich met hart en ziel inzetten voor hun lokale omroep. Ook belangrijk is dat dit kan vanuit onze huidige studio en dat we ons kunnen blijven richten op het nieuws in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.”

Urgent

Volgens Marco Keizer (voorzitter RTV NOF) is de fusie een logische stap in een ontwikkeling die al sinds 2013 gaande is, toen beide omroepen voor het eerst samen gingen werken. De afgelopen maanden verliepen de gesprekken wat stroef, maar ze kwamen weer op gang na bemiddeling door de landelijke koepel van lokale omroepen, de NLPO. De belangenorganisatie heeft in een gesprek met beide lokale omroepen het belang van lokaal toereikend media aanbod sterk benadrukt.,,Se ha goed dúdlik makke hoe urgint de sitewaasje is’’, zegt Keizer.

Die urgentis ontstond vooral doordat Kanaal 30 in januari een concurrent kreeg in RTV De Wâlden. Die nieuwkomer, ontstaan uit het samengaan van twee lokale nieuwssites, diende bij de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen ook een aanvraag in voor de uitzendlicentie. Die licentie, die het alleenrecht geeft voor lokale radio en televisie, wordt elke vijf jaar opnieuw verleend door het Commissariaat voor de Media.

Om tafel

,,Neffens de Mediawet moatte de beide kolleezjes no earst de beide partijen om tafel noegje, om te sjen oft se ek op ien lijn te krijen binne’’, zegt Keizer. Kan dat, dan ontstaat er een nieuwe situatie, maar blijft de fusie overeind, omdat ook De Wâlden zich al heeft uitgesproken over verregaande samenwerking. Krijgt Kanaal30 de licentie niet, dan is dat verhaal uit, stelt Keizer, omdat dan de lokale omroep formeel niet meer bestaat.

,,Dizze fusy is dan ek in sterk sinjaal oan de polityk. En ek in sinjaal oan RTV De Wâlden. Stel dat alle trije partijen aanst meidogge oan de fusy, dan steane wy fansels wol hiel sterk. Lokale omroppen sille hieltyd mear in sjoernalistike funksje ferfulle. Sûnt 1 maart ha wy njonken de frijwiligers ek minsken yn tsjinst, tanksij de pilot fan it Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Troch de oansteande fusy kinne wy pas echt soargje foar kontinuïteit.’’

Lees ook: Strijd om de radio in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel brandt los