Stormschade vergoed krijgen

Aangeboden door: pricewise.nl

Friesland was één van de zwaarst getroffen provincies tijdens storm Ciara. Gelukkig valt de schade nog mee en dat komt vooral door alle voorzorgsmaatregelen die getroffen zijn. Zo zijn er veel veerdiensten komen te vervallen naar de Waddeneilanden en werden evenementen afgelast.

Maar wat als stormschade is ontstaan door losvliegende dakpannen van de buren? Of wat als de schutting van de buren met achterstallig onderhoud de tuin heeft beschadigd? 

Verzekeringswerk 

Wanneer er schade is ontstaan aan een woning dan valt dit vaak onder de opstalverzekering. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld lekkage of dakpannen die van het dak waaien. Als er schade is aan de inboedel, bijvoorbeeld aan tuinmeubelen, dan kan men proberen de inboedelverzekering aan te spreken. Echter ligt het eigen risico vaak tussen de 225 en 500 euro en is het in veel gevallen vaak voordeliger om zelf de schadekosten te betalen, zodat de premie in ieder geval niet verhoogd wordt. Wanneer er door de storm een boom op de auto is beland dan wordt dit alleen vergoed als er een beperkt of volledig casco is afgesloten. Bij alleen een wa verzekering wordt schade aan de eigen auto niet vergoed en zal de eigenaar de kosten zelf moeten betalen. 

Schade door derden 

Wanneer schade ontstaat door (eigendommen van) derden, kan men een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering van de andere partij. Bijvoorbeeld als de buren een boom in hun tuin omzagen en deze bij het neergaan de gezamenlijke erfafscheiding meeneemt. Hier is de aansprakelijkheid helder. Maar bij stormschade is dit anders. Dit wordt namelijk gezien als schade door overmacht. Als een boom omwaait door de storm en terechtkomt op de schuur van het woonhuis naast de eigenaar, zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeren. De bewoners die last hebben van schade kunnen dan aanspraak doen op hun eigen opstal- of inboedelverzekering. Het nadeel is wel dat de bewoners dus zelf het eigen risico moeten betalen en dit niet op de buren verhaald kan worden. Als er echter kan worden aangetoond dat de boom is omgevallen door achterstallig onderhoud, dan kunnen de buren wel aansprakelijk gesteld worden. De schade had namelijk waarschijnlijk voorkomen kunnen worden door de boom goed te onderhouden en deze was dan mogelijk niet omgewaaid bij een harde storm. In dit geval zijn de buren verantwoordelijk voor de kosten. Een schade-expert van de verzekeraar zal uitzoeken of er inderdaad sprake is van alleen stormschade of dat deze schade voorkomen had kunnen worden door voorzorgsmaatregelen te treffen.