Voorschotten om WMO-vervoer te redden

Om de vervoerders die het WMO- en leerlingenvervoer in Noordoost-Friesland verzorgen overeind te houden tijdens de coronacrisis, betaalt Jobinder voorschotten tot 80 procent van het begrote aantal ritten.

Normaal worden er zo’n 150 WMO-pashouders en bijna 800 leerlingen heen en weer gereden. Dat is door de coronamaatregelen 90 tot 95 procent minder, waardoor de vervoerders hun inkomsten mislopen.

De gemeenten willen hiermee het vervoersnetwerk in stand houden voor na de crisis.