Feanster dammers stimuleren Internetdammen

SURHUISTERVEEN - De damsport moet overleven. Daarom is de Feanster damclub Troch Tinken Sterk begonnen met een onlinedamtoernooi voor de hele provincie.

Nadat op 9 maart het verboden werd om de wekelijkse clubavond te houden in café De Haven in Surhuisterveen kwam bij de TTS-dammers het idee naar voren om het damseizoen toch een vervolg te geven via online-dammen. Na een proefsessie via Toernooibase werd met de beheerder van dit programma het idee ontwikkeld om via www.lidraughts er zelfs een provinciaal toernooi van te maken.

Proberen

Schoorvoetend meldden zich een aantal deelnemers die dit wel wilden proberen. Wekelijks worden daar een tweetal partijen gespeeld volgens het moyennesysteem. Paring vindt plaats op zondag en woensdagavond en dan kunnen de spelers in onderling overleg bepalen wanneer de pot wordt gespeeld.

Tot nog toe hebben zich van damclub TTS de meeste spelers aangemeld en wordt er wekelijks gestreden door in totaal 19 deelnemers. Het mooie is dat nog steeds nieuwe deelnemers kunnen instromen. De nodige informatie is te vinden op de website van de PFDB onder toernooibase in de Toernooizaal.

Werkelijkheid

Gezien de onduidelijkheid van dit moment zou het wel eens kunnen zijn dat dit systeem voor clubs vanaf september wel eens werkelijkheid zou kunnen worden om te blijven bestaan. Het voorlopige protocol van de KNDB om met twee borden te spelen en de nodige ruimte vrij te houden is voor 90% van de Friese damzalen niet haalbaar.

Dammers in Friesland kunnen zich aanmelden om bekend te worden met het nieuwe dammen. Wellicht ontstaan in de komende maanden al ideeën over clubcompetities op deze wijze.