Klimaatadaptatie in het Waddenkustgebied

De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de Waddenzee. Met als aanleiding de Climate Adaptation Week als onderdeel van de ‘Climate Adaptation Summit 2020’, wil het Programma Naar een Rijke Waddenzee (PRW) verkennen hoe de Waddenzeekust zich het best kan aanpassen aan het veranderend klimaat. PRW heeft Strootman Landschapsarchitecten de opdracht gegund om gezamenlijk in kaart te brengen hoe het speelveld van het noordelijk kustgebied er de komende tachtig jaar uitziet, twee adaptatiestrategieën te ontwikkelen en op basis daarvan een handelingsperspectief te ontwerpen.

Op het internationale podium ‘Climate Adaptation Design Exhibition’ zal te zien zijn wat internationaal de laatste inzichten en ideeën zijn rondom klimaatadaptatie. Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) zal hier als partner van de gemeente Groningen de samen met Strootman Landschapsarchitecten te ontwikkelen adaptatiestrategieën tonen. Het Waddenkustgebied is een wereldwijd herkenbaar deltasysteem. De uitwerking van vraagstukken als ‘hoe ga je om met de gevolgen van de zeespiegelstijging?’, ‘hoe breng je ecologie en economie in balans en verzilver je de kansen voor toerisme en verduurzaming van energietransitie en visserij?’, en ‘hoe ga om met verbindingen tussen land en zee en kustverdediging?’, hebben de potentie om een internationale voorbeeldfunctie te vervullen.