Nieuwe buitendijkse fietsroute moet Friese kustregio een boost geven

Een nieuwe buitendijkse fietsroute moet de economie en het toerisme in de kustregio van Friesland een boost gaan geven. De colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten Noardeast-Fryslân, Waadhoeke en Harlingen en het bestuur van Wetterskip Fryslân stemden hier dinsdag mee in.

Onder de noemer ‘Op paad lâns it Waad’ wordt een doorgaande fietsroute van 57 kilometer gecreëerd met zicht op de Wadden. Het idee voor de fietsroute ontstond in 2018. Het is de bedoeling dat bestaande en toekomstige voorzieningen en ‘beleefplekken’, zowel binnen- als buitendijks, met elkaar verbonden worden.

De planning is dat eind 2022 het eerste deel van de fietsroute, tussen Harlingen en Koehool, gereed is en in 2028 het tweede deel, tussen Koehool en het Lauwersmeer.

Economie, toerisme en dijkversterking

De drie gemeenten hebben belang bij uitvoering van dit project, met name vanwege de impuls aan de economie en het toerisme in dit gebied. Het belang van het Wetterskip zit in hun opgave tot dijkversterking de komende jaren. De belangen worden uitgeschreven in een samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen.

Op 26 juni wordt het projectplan samen met de samenwerkingsovereenkomst ingediend bij het Waddenfonds. Het Waddenfonds wordt gevraagd mee te financieren, net als de Provinsje Fryslân. Eind november geeft het Waddenfonds uitsluitsel.

Op paad lâns it Waad sluit aan bij het Groningse project ‘Kiek over Diek’, een fietsroute langs de Groninger zeedijk, en ook over de Afsluitdijk kan vanaf 2023 zowel binnen- als buitendijks gefietst worden. Zelfs in Noord-Holland worden de mogelijkheden verkend voor een fietsroute van Den Oever tot Oudeschild op Texel.