Bouwovereenkomst nieuwbouw pand werk-/leerbedrijf NEF ondertekend

Op woensdagochtend 27 mei 2020 ondertekenden werk-/leerbedrijf NoardEast Fryslân (NEF) en Bouwgroep Dijkstra Draisma de bouwovereenkomst voor de nieuwbouw van het bedrijfspand.

NEF werd vertegenwoordigd door bestuurders Rommy Kempenaar en Jelle Boerema, Biense Dijkstra tekende namens de bouwgroep. TWA Architecten ontwierp het pand, de nieuwbouw wordt gerealiseerd op het bedrijventerrein Betterwird in Dokkum.

Het personeel van NEF heeft hier lang op gewacht. De directie van NEF is dan ook ontzettend blij dat het na vier jaar voorbereiding eindelijk zover is. Het huidige pand aan de Holwerderweg in Dokkum stamt uit de beginjaren ’70. Het is sterk gedateerd en voldoet niet meer aan de strenge eisen die gesteld worden aan de werkzaamheden die NEF uitvoert.

Met ruim 800 medewerkers is werk-/leerbedrijf NEF de grootste werkgever in de regio Noardeast Fryslân. NEF biedt mensen met een afstand tot werk die ondersteuning die ze nodig hebben om te kunnen participeren binnen de arbeidsmarkt. De werkwijze is gericht op “ontwikkeling door werk en werk door ontwikkeling”, waarbij iedereen gelijk is; gewoon bijzonder én bijzonder gewoon. De mens staat voorop en deze mens verdient een goede werkomgeving. Bouwgroep Dijkstra Draisma krijgt de uitdaging om dit moderne en duurzame gebouw te realiseren.

De bouw start in de tweede week van juni 2020. Het gebouw zal onderdak bieden aan ruim 300 medewerkers. Ook Robuust, het re-integratiebedrijf van NEF, zal hierin gehuisvest worden. Om het nieuwe onderkomen energieneutraal te maken worden er circa 1600 zonnepanelen geplaatst. De verwachting is dat eind 2021 de verhuizing naar de nieuwe locatie plaats gaat vinden.

In Kollum blijft een locatie van NEF geopend.