Nieuwe fundering voor ernstig verzakte kerk Augsbuurt

De Stichting Alde Fryske Tsjerken start op 9 juni met de restauratie van de 18e eeuwse kerk van Augsbuurt. Onder het schip van de kerk moet een hele nieuwe fundering worden aangebracht.

Door inklinking van de grond is de grond verzakt en vertoont de kerk ernstige scheurvorming. De fundering wordt gemaakt door vijftig stalen buizen tien meter de grond in te drukken en deze paarsgewijs met elkaar en de kerkmuur te verbinden. Deze stalen buizen worden gevuld met beton.

De werkzaamheden moeten ongeveer 300.000 euro gaan kosten. Dit geld is opgebracht door geld van overheden, fondsen en donateurs van de stichting.

De kerk van Augsbuurt is de eerste kerk die door de Stichting Alde Fryske Tsjerken is overgenomen, nu bijna 50 jaar geleden.

Tekst gaat verder onder de foto.

Verzakking en scheurvorming

In de zomer van 2018 werd de stichting naar eigen zeggen opgeschrikt door berichten over verzakking en scheurvorming. In de voorgevel en de zuidgevel vertoonden zich brede scheuren. „Er werd zelfs enige tijd getwijfeld aan de veiligheid voor de bezoekers van het gebouw”, zo schrijft de stichting. Om die reden is er een tijdelijke oplossing aangebracht in de vorm van een metalen constructie die de kerk ‘bij elkaar moet houden’.

De Monumentenwacht heeft een inspectie uitgevoerd en concludeerde dat de fundering onder het kerkschip verzakt, maar dat de toren niet evenredig mee zakt. Daardoor ontstaan de scheuren.

De scheurvorming heeft ook geleid tot grote problemen met het metselwerk en het pleisterwerk, dat op verschillende plekken hersteld zal moeten worden. Daarnaast staat een venster bol door de spanning die in de muur is ontstaan. Verschillende ruiten zijn om die reden geknapt.

Door de verzakking van de grond zijn ook problemen ontstaan met de vloer van de kerk. De tegels in de kerk zijn in het zand gelegd. Enkele tegels zijn beschadigd. Ook het podium in de kerk is onstabiel geworden door de verzakking van de grond.