Onbegrip Plaatselijk Belang Buitenpost over mislopen extra treinstop

Plaatselijk Belang Buitenpost wil dat het college van Achtkarspelen alsnog alles in het werk stelt om een extra sneltreinstop binnen te halen.

B en W stemden er onlangs mee in om de extra sneltrein tussen Leeuwarden en Groningen een extra stop te laten maken in Feanwâlden. Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) is hier zeer verbaasd over.

Volgens PBB is Buitenpost een veel geschiktere plek voor de extra stop, onder meer omdat dit dorp meer reizigers trekt dan Feanwâlden. Buitenpost heeft een groter achterland, aldus PBB. Verder is er weinig tijdwinst te boeken vanuit Feanwâlden met een sneltrein naar Leeuwarden. Bovendien zijn de voorzieningen in Buitenpost recentelijk op peil gebracht voor extra reizigers.

Busknoop

PBB vindt daarom dat college en raad van Achtkarspelen alles op alles moeten zetten om de extra stop van de sneltrein toch naar Buitenpost te krijgen.

De provincie heeft voor Feanwâlden gekozen, omdat het door de extra stop mogelijk wordt om een ‘halfuurs busknoop’ te realiseren, een constructie waarin de meeste buslijnen kunnen aansluiten op de sneltrein. Er is een evaluatie afgesproken, maar PBB vreest dat Buitenpost straks naar de extra stop kan fluiten.