Voorzichtig financieel herstel voor Dantumadiel

Financieel herstel is in zicht voor de gemeente Dantumadiel. Dit blijkt uit de 1e tussentijdse rapportage die positief afsluit. De jaarrekening 2019 sluit weliswaar af met een negatief saldo, maar dat was verwacht en ligt in lijn met het resultaat uit de 2e tussentijdse rapportage 2019.

Het resultaat op de jaarrekening is geen verrassing. Al eerder veroorzaakten tegenvallers zoals tekorten in de WMO en jeugdzorg voor een negatief resultaat. Daarom heeft het college samen met de raad ingezet op een stevig financieel herstelplan. Het feit dat de tussenrapportage nu al een positief resultaat laat zien, is een eerste teken van een trendbreuk.

“Als college blijven we de schouders eronder zetten en vervolgen we de ingezette koers. Ondanks de financiële uitdagingen hebben we het afgelopen jaar mooie investeringen kunnen doen zoals de inhaalslag op het wegenonderhoud, Campus Damwâld en nieuwe woningbouwlocaties. De ambities van het gemeentebestuur staan dan ook nog steeds als een huis. Dantumadiel wil een sterke en zelfstandige gemeente blijven waar het goed wonen en werken is, met persoonlijke dienstverlening, een benaderbaar bestuur en een gezond, weldoordacht financieel beleid voor de lange termijn”, aldus wethouder van Financiën Rommy Kempenaar.

De jaarrekening en de tussenrapportage worden naar verwachting begin juli geagendeerd voor de gemeenteraad.